نمرات درس کامپایلر

نمره اول مربوط به میان ترم (6نمره) و نمره دوم پایان ترم(14نمره) می باشد.
ردیفنام دانشجونمره از 20
193135109.5+3.5
2921320311+6
3931329211.5+5.25
4931330210+4
592132339.5+4.25
693130168+2.25
7931306213+5
894130556+3
993134983+2
1093132168+4.25
11931324010+4
1293132349+3.75
1394131819.5+2.5
14فریبا جنگی زهی13+3.75
×
خطا ...
آدرس ایمیل وارد شده نامعتبر است.
متوجه شدم