نمرات درس نظریه زبان ها

نمرات اول مربوط به میان ترم (6نمره) و نمره دوم پایان ترم(14نمره) می باشد.دانشجویانی که به نمره خود اعتراض دارند حداکثر 3 روز فرصت اعتراض دارند.
ردیفنام دانشجونمره از 20
193133516.25+1
294130765.5+1
392133648.5+0.75
494135497+1.5
595136200+0
693134364+0.75
793131051
8932300712.75+4
991132831+0
1093131886.25+1
1193130365+3.5
×
خطا ...
آدرس ایمیل وارد شده نامعتبر است.
متوجه شدم