نمرات امتحان

عنواندرسدانشگاهتاریخ درج
text نمرات درس کامپایلرکامپایلردانشگاه ولایت15 خرداد 1396
text نمرات درس نظریه زبان هامبانی نظریه محاسبهدانشگاه ولایت11 خرداد 1396
text میان ترم آشنایی با رایانهآشنایی با رایانهدانشگاه ولایت9 دی 1395
text نمرات میان ترم مدار منطقیمدار منطقیدانشگاه ولایت9 دی 1395
×
خطا ...
آدرس ایمیل وارد شده نامعتبر است.
متوجه شدم