تمرینات

عنواندرستاریخ درجتاریخ تحويل
pdf سری دوم تمرینات ساختمان دادهساختمان داده1396/08/12
pdf تمرین فصل اول ساختمان دادهساختمان داده1396/07/19
pdf تمرین سری اول مدار منطقیمدار منطقی1395/08/291395/09/06
pdf تمرین سری اول برنامه نویسیبرنامه سازی کامپیوتر1395/08/111395/08/18
pdf تمرین سری دوم نظریه زبان هامبانی نظریه محاسبه1395/08/091395/08/15
pdf تمرین سری اول نظریه زبان هامبانی نظریه محاسبه1395/07/181395/07/28
×
خطا ...
آدرس ایمیل وارد شده نامعتبر است.
متوجه شدم